កុំផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេអី ព្រោះយើងអត់ដឹងថា មានអ្វីកើតឡើង

តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលគេគ្មានចិត្តស្រលាញ់អ្នក ប៉ុន្តែគេបែរជាផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នក? អារម្មណ៍មួយនេះពិបាកខ្លាំងណាស់ ចង់ឲ្យគេមកស្រលាញ់វិញ ចង់ឲ្យគេទុកយើងជាមនុស្សសំខាន់ ថែមទាំងគេបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម ប៉ុន្តែចុងក្រោយបានត្រឹមស្រលាញ់គេតែម្នាក់ឯង។

សម្រាប់មនុស្សដែលមិនស្រលាញ់គេ ដឹងមុនថាគ្រប់យ៉ាងមិនអាចទៅរួច ចូរកុំឲ្យផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេអី។ ការដែលផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យគេពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ កុំធ្វើបាបចិត្តគេអី គួរតែយកចិត្តគេដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទើបដឹងថាវាខូចចិត្តខ្លាំងប៉ុណ្ណា៕

សម្រួលដោយ: Spring

Check Also

ល្បិចទាំង5យ៉ាងធ្វើឲ្យមិត្ត ប្រុសនឹកអ្នកស្ទើរឆ្កួត

ស្រីៗធ្លាប់គិតថាសង្សាររបស់អ្នក នឹកអ្នកអត់? បើចង់ដឹងថា គាត់នឹកឬ មិននឹក តោះកុំភ្លេចសាក ប្រើល្បិចទាំង ៥

Leave a Reply

Your email address will not be published.