គន្លឺះ​ទាំង 3 ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដឹង​ ក្នុង​ការទំនាក់​ទំនង​ក្នុងកានិយាយ​ជាមួយ​អ្នក​ដ៍ទៃ​

ការ​ដែល​ជួប​ទំនាក់​ទំនង​និយាយ​ជាមួយ​មនុស្ស​មិន​មែន​ជា​រឿង​ងាយ​ស្រួល​ប៉ុន្មាន​នោះ​ទេ។ ពេល​ខ្លះ​វា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​​ពិបាក​​ចិត្ត​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ក៏មាន។ ភាគ​ច្រើន​នៃ​បញ្ហា​ដែល​យើង​ជួប​ប្រទះពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅមួយ​ថ្ងៃ កើត​ឡើង​ដោយសារ​តែ​ការ​មិន​សូវ​ជា​ចេះ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​មនុស្សឱ្យ​បាន​ល្អ។

ពេលខ្លះទៅ​រឿង​សាមញ្ញៗ​ធម្មតា បើ​យើង​ពុំ​សូវជា​ចេះ​និយាយ វា​អាច​ក្លាយ​ទៅជា​រឿង​ឈ្លោះ ដោយ​ផ្ដល់​ឱ្យ​យើង​វិញ​នូវ​តែ​អារម្មណ៍​មួរ​ម៉ៅ​ក្ដៅ​ក្រហាយ​ មិន​សប្បាយ​ចិត្ត។ ហេតុ​នេះ​អត្ថ​បទ​នេះ​ យើង​មក​ស្គាល់​រឿង​សំខាន់​បី​ដែល​គួរ​តែ​ដឹង​ ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​និយាយ​ជាមួយ​អ្នកដ៏ទៃ។

1. កុំ​ស្ដាប់​ដើម្បី​តប ស្ដាប់​ដើម្បី​ចង់​ដឹង

ភាគ​ច្រើន​យើង​​មិន​សូវ​ជាចេះ​ស្ដាប់​គ្នា​ប៉ុន្មាន​នោះ​ទេ។ យើង​ចូល​ចិត្ត​បង្ហាញ​ពី​គំនិត​របស់​យើង ហើយ​និយាយប្រាប់​គេបើទោះ​ជា​ត្រូវ​កាត់​គេ​កាត់​ឯង​ក៏ដោយ ហើយ​នេះ​ជាមូល​ហេតុ​មួយ​ដែល​យើង​តែង​ផ្ដោត​ទៅលើ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​គេដោយ​មិន​ព្យាយាម​ស្វែង​យល់​ពី​គេសិន។

ជារឿយ​យើង​តែ​ង​ច្រឡំ​ការស្ដាប់​ ហើយ​និង​ការឮ។ ការស្ដាប់​ខុស​ពីការឮ។ ការស្ដាប់​មាន​ន័យ​ថា​យើង​ព្យាយាម​យល់​ និង​មើល​ទៅតាម​ស្ថានការណ៍ជុំ​វិញ​ខ្លួន​ និង​ព្យាយាម​យល់​ពី​ការ​មើល​ឃើញ​របស់​អ្នក​ដ៏ទៃ​ដែល​ជា​ដៃ​គូរ​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​យើង។

ការដែល​ខ្វះ​ការ​ស្ដាប់​ហើយ​ស្វែង​យល់​ពី​គេនេះជាប្រភព​នៃ បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ការ​ទំនាក់​ទំនង​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង។ នៅពេល​ដែល​យើង​ស្ដាប់​ក្នុង​បំណង​ស្វែងយល់​ ឬរៀន​ឬ​ចង់​ដឹង​ពីគេ អ្វីៗ​នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ។

អ្នកនឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ក្រឡេក​មើល​មក​ស្ថានការណ៍​ជាមួយ​នឹង​ការមើល​ឃើញ​ថ្មីប្លែក ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​មិន​ព្យាយាម​បង្ហាញ​ថាអ្នក​ជាមនុស្ស​ដែល​ដឹង​ដប់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​បង្ហាញ​គេ​ថា​អ្នក​កំពុង​ព្យាយាម​ស្វែង​យល់​អ្វីដែល​ថ្មី​។

ប្រសិន​បើ​វា​ជា​ការ​សន្ទនា​មួយ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ខ្វែង​គំនិត​មួយ ព្យាយាម​ស្វែងយល់​ពី​គេតាមរបៀប​ការគិត​មួយ​បែប​ដែល​គេនិយម​និយាយថា ប្រសិន​បើអ្នក​ជាគេ​តើ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​យ៉ាង​ដូចម្ដេច។ អ្នក​នឹង​អាច​នឹង​ស្វែង​រក​ឃើញ​ពីមូល​ហេតុ​ថា​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជាម្នាក់​ណុង​គេគិត​ខុស​ពីអ្នក។

ណឹង​ហើយ! ប្រហែល​ជា​ម្នាក់​នោះ​ខុស ឬ​ក៏ ប្រហែល​ជាគំនិត​របស់​អ្នក​ខុស ឬ​ប្រហែល​ជាមាន​រឿង​ដែល​អ្នក​មិន​ទាន់​បានដឹងនៅ​ឡើយ។ អ្នក​នឹង​មិន​បាន​ដឹង​ថា​វា​យ៉ាង​ណា​ឱ្យ​ពិត​ប្រាកដ​នោះ​ទេ​បើ​អ្នក​ស្ដាប់​ដើម្បី​តែ​តប​មក​គេវិញ​នោះ។

ការដែល​ស្ដាប់​ដើម្បី​រៀន​ឬដឹង​នេះ នឹង​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បរិយា​កាស​សន្ទនា​របស់​អ្នក។ វា​មិន​ចំណេញ​ត្រឹម​តែ​អ្នក​បាន​ដឹង​អ្វីដែល​ថ្មី​មួយ​ទៀត​នោះ​ទេ វា​ថែម​ទាំង​ប្រៀប​ដូចជា​សារ​មួយ​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ទៅ​គេ​ថា អ្នក​មិន​មែន​ព្យាយាម​អួត​អាង ឬក៏អ្នក​ប្រសើរ​ជាងគេទេ អ្នក​មក​នេះ​គឺ​មកស្ដាប់​ដើម្បី​ដឹង​ រៀន​និង​យល់។

ជា​លទ្ធផលដៃ​គូរ​ទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ដាក់​អ្នក​វិញ​ស្រដៀង​គ្នា ដោយ​បោះ​បង់​ចោល​នូវ​ភាព​អាត្មានិយម ហើយ​ធ្វើ​ការ​សន្ទនា​មាន​ហេតុ​មាន​ផល​។ ការសន្ទនា​របស់​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ផ្លែផ្កា និង​ជួយអ្នក​ចំណេញ​ពេលវេលា មិន​ឱ្យ​និយាយ​ពិបាក​យល់​គ្នា ឬ​ក៏ឈាន​ទៅដល់​ជម្លោះ។

មួយ​ទៀត​អ្នក​បាន​ដឹង​នូវ​អ្វីដែល​អ្នក​មិន​បានដឹង​ពីមុនមក។ ចំណេញ​ទាំង​គេ​ ចំណេញ​ទាំង​យើង។

2. រក​អ្វីដែល​គេចូល​ចិត្ត

យើង​ភាគ​ច្រើន​ប្រហែល​ជា​មាន​ជំនាញ​ណាស់ខាង​មើល​ឃើញ ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​យើង​និង​គេ។ ធម្មតា​ទេដោយសារតែ​យើង​ មក​ពី​កន្លែង​ខុស​គ្នា មាន​ប្រវត្តិខុស​គ្នា មក​ពី​គ្រួសារ​ផ្សេង​គ្នា។

យើង​មាន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ផ្សេងៗ​គ្នា និង​មិន​ចូល​ចិត្ត​រឿង​ផ្សេងៗ​គ្នា។ អ្វីដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​មាន​ដូចគ្នា​នោះ​គឹ យើង​ចូល​ចិត្ត​មនុស្ស​ដែល​ចូល​ចិត្ត​អ្វីដែល​យើង​ចូលចិត្ត។ ពេល​ដែល​យើង​ស្វែង​រក​ឃើញ​មនុស្ស​ដែល​ចូលចិត្ត​រឿង​ដូច​គ្នា​ មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន​យើង​ក៏ក្លាយ​ទៅជាមិត្ត​ភក្តិ​និង​គ្នា។

សាក​ក្រឡេក​មើល​ទៅ​មិត្ត​ភក្តិ​នៅ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​អ្នក​ទៅ ពួ​កគេ​មាន​ចំណូលចិត្ត​ដូច​នឹង​អ្វីដែល​អ្នកចូល​​ចិត្ត​ច្រើន​ ត្រូវ​អត់?

ហេតុ​នេះ​ការ​ដែល​ស្វែង​រក​អ្វី​ដែល​អ្នក​ដ៏ទៃ​ចូល​ចិត្ត​គឺ​ជា​រឿង​សំខាន់​មួយ។ សាក​គិត​ថា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​និង​គេ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​អ្វីមួយ​ដែល​ដូចគ្នា អ្នក​នឹង​ឆាប់​ក្លាយ​ទៅជាមិត្ត​និង​គ្នាៃ ហើយ​មិត្ត​ភាព​របស់​អ្នក​នឹង​ល្អុក​ល្អើន​ប្រសើរ​ជាង​ អត់​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍អ្វីដូចគ្នា​សោះ។

អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​គឺ​ព្យាយាម​ស្វែងយល់​ពីចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​គេ ដែល​អ្នក​ក៏ចូល​ចិត្ត​រឿង​នោះ​ដូចគេ​ដែរ។ គ្រាន់​តែ​ប៉ុណ្ណឹង​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​គេចូល​ចិត្ត​អ្នក​បាន​រួច​ទៅហើយ។ នៅ​ពេល​ដែល​គេ​ចូលចិត្ត​អ្នក អ្វីៗ​នឹង​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការទំំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​ម្នាក់​នោះ។

ពេល​ខ្លះ​ក៏វា​ពិបាក​ដែរ​ដែល​ទៅ​រក​អ្វីដែល​គេចូលចិត្ត តែ​អ្នក​ក៏អាច​បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​ចូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ខ្លះៗ​ទៅប្រាប់​គេ​ដែរ បើ​ទោះ​ជាអ្នក​មិន​សូវ​ជា​ចាប់​អារម្មណ៍​រឿង​នោះ​ក៏ដោយ។

វា​មិន​មាន​អ្វី​ខុសនោះ​ទេ វាមាន​តែ​ជម្រុញ​ឱ្យ​ជំនាញ​ក្នុង​ការទំនាក់​ទំនង​របស់​អ្នក​ប្រសើរ​ជាងមុន។

3. វែកញែករក​ហេតុ​រក​ផល ព្យាយាម​កុំឈ្លោះ

យើង​ចូល​ចិត្ត​និយាយ​ ចែក​រំលែក​គំនិត​របស់​យើង ប៉ុន្តែ​អ្វីដែល​ឧស្សាហ៍​កើត​ឡើង​ជារឿយៗ​នោះ​គឺ គំនិត​របស់​យើង​វា​មិន​សូវជា​ត្រូវ​ជាមួយ​គេ។

ជាលទ្ធផល​យើង​ត្រូវ​ឈ្លោះ​ជាមួយ​គេ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា​ការមើលឃើញ ឬ​ក៏គំនិត​របស់​យើង​ណឹងត្រូវ មាន​តម្លៃ​ជាង​គំនិត​គេ ប៉ុន្តែ​យើង​ប្រហែល​ជាមិន​បាន​គិត​ថា ពេល​នោះ​យើង​បាន​ប្រើប្រាស់​អារម្មណ៍​ទៅ​ឈ្លោះ​ជាមួយគេ ហើយ​អារម្មណ៍នេះ​ឯងបាន​ដើរ​តួសំខាន់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​វា​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ហាក់​ដូចជាមាន​អារម្មណ៍ថា​អន់​ជាង​គេ នៅ​ពេល​ដែល​គេនោះ​បង្ហាញ​ថា​គំនិត​របស់​គេ​នោះ​ត្រូវ​និង​មាន​តម្លៃ​ជាងគំនិត​យើង​វិញ។

យើង​ព្យាយាម​ការពារ​គំនិត​ខ្លួន​ឯង​ ទាំង​ទទឹង​ទទែង ទាំងដឹង​ថា​វាខុសដោយ​សារតែ​ពេលនោះ​យើង​មិន​បាន​គិត​ដោយលើ​ក​យក​ហេតុ​និងផល​មក​គិត​ទេ យើង​គិត​ដោយប្រើអារម្មណ៍ អារម្មណ៍​បញ្ជារ​មក​លើ​យើង។

អ្នក​អាច​សាក​រឭក​រឿង​ពីមុន​មកថា ប៉ុន្មាន​ដង​ហើយ​ដែល​អ្នក​ធ្លាប់​ឈ្លោះ​គ្នា​ជាមួយ​អ្នក​ដ៏ទៃ​ឬ​មនុស្ស​ដែល​ស្និត​នឹងអ្នក​ដោយសារតែ​អ្នក​មាន​គំនិត​ផ្ទុយ​គ្នា។

វា​ប្រហែល​ជា​កើត​ឡើង​ញឹក​ញយ​ហើយ ហេតុ​នេះ​ហើយ​ជំនួស​ឱ្យ​ការ​ប្រែ​ពី​ការសន្ទនា​ទៅ​ជា​ការឈ្លោះ​គ្នា អ្នក​គួរ​ផ្ដោត​ទៅលើ​ការ​ទាញ​វា​ឱ្យ​មក​ជាការ​ពិភាក្សា​រកហេតុ​ផលវិញ។ នៅពេល​ណាក៏ដោយ​ឱ្យ​តែ​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ការ​គិត​របស់​គេ ឬ​ក៏​ឃើញ​ថា​គំនិត​របស់​អ្នក​មាន​លក្ខណៈ​ប្រឆាំង​គ្នា​ទៅ​នឹង​​គំនិត​របស់​គេ កុំព្យាយាម​បង្ហាញ​ថា​អ្នក​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​គេ​ភ្លឺ​ភ្នែក​ថា​គំនិត​របស់​គេ​ណុង​ខុស​ ពី​ព្រោះ​ច្បាស់​ណាស់​ថា​វា​នឹង​ក្លាយ​ទៅជាជម្លោះ។

អ្នក​គួរ​ជំនួស​មក​វិញ​ដោយ​ បង្ហាញ​ប្រាប់​គេ​ថា​អ្នក​កំពុង​ព្យាយាម​ចែក​រំលែក​គំនិត​ថ្មី ឬក៏វែក​ញែក​ឱ្យ​គេ​យល់​ច្បាស់​តែ​ប៉ុណ្ណឹង។

ប្រភព: dengnas.com

Check Also

រូបថតទាំង១៩បន្ទាប់ ដែលគួរត្រូវបានគេទុកយូរមក ហើយ

តើអ្នកចាំទេអារម្មណ៍នៅពេលម្តាយ អ្នកសម្រេចចិត្តបង្ហាញរូបថតគ្រួសារ ដល់ភ្ញៀវហើយយកអាល់ប៊ុមគ្រួសារចេញ? Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.