តិចច្រឡំថាភក់! មកស្គាល់ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ ស្អាតដាច់គេក្នុងលោក ទាំង10

ជាធម្មតាឆ្នេរខ្សាច់មានពណ៌ ស លឿង មាស ឬត្នោតស្រាល ប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ ដឹងទេថា វាក៏មានពណ៌ខ្មៅដែរ ហើយមានជុំវិញពិភពលោកទៀតផង គ្រាន់តែមិនសូវច្រើនកន្លែងដូចឆ្នេរពណ៌ផ្សេងៗ ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្រស់ និងភាពទាក់ទាញ គឺមិនចាញ់គ្នាឡើយ។

ដូច្នេះនៅចាំអីទៀត? មកស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោម៖

1.ឆ្នេរ សានតូ ដូមីហ្គោ (Santo Domigo Beach) នៅប្រទេសហ្វីលីពីន

ឆ្នេរ សានតូ ដូមីហ្គោ (Santo Domigo Beach)

ឆ្នេរ សានតូ ដូមីហ្គោ (Santo Domigo Beach)

ឆ្នេរ សានតូ ដូមីហ្គោ (Santo Domigo Beach)

2.ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sands Beach) នៅរដ្ឋកាលីហ្វរញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sands Beach)

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sands Beach)

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sands Beach)

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sands Beach)

3.ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sand Beach) នៅរដ្ឋអាឡាស្កា

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sand Beach)

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sand Beach)

ឆ្នេរខ្សាច់ខ្មៅ (Black Sand Beach)

4.កោះ ឡាងកាវី (Langkawi Island) នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

កោះ ឡាងកាវី (Langkawi Island)

កោះ ឡាងកាវី (Langkawi Island)

5.ឆ្នេរ ភាញ់ វីនឹស (Point Venus) នៅកោះតាហ៊ីទី

ឆ្នេរ ភាញ់ វីនឹស (Point Venus)

ឆ្នេរ ភាញ់ វីនឹស (Point Venus)

ឆ្នេរ ភាញ់ វីនឹស (Point Venus)

ឆ្នេរ ភាញ់ វីនឹស (Point Venus)

6.ឆ្នេរ វីក (Vik Beach) នៅប្រទេសអាយលែន

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

ឆ្នេរ វីក (Vik Beach)

7.ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach) នៅកោះហាវ៉ៃ

ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach)

ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach)

ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach)

ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach)

ឆ្នេរ ពូណាលូ (Punaluu Beach)

8.ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach) នៅប្រទេសក្រិក

ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach)

ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach)

ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach)

ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach)

ឆ្នេរ កាម៉ារី (Kamari Beach)

9.ឆ្នេរ ឡូវីណា (Lovina Beach) នៅកោះបាលី

ឆ្នេរ ឡូវីណា (Lovina Beach) នៅកោះបាលី

ឆ្នេរ ឡូវីណា (Lovina Beach) នៅកោះបាលី

ឆ្នេរ ឡូវីណា (Lovina Beach) នៅកោះបាលី

ឆ្នេរ ឡូវីណា (Lovina Beach) នៅកោះបាលី

10.ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach) នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ឆ្នេរ អ៊ែល បូលូឡូ (El Bollullo Beach)

ប្រភព: khmerload

Check Also

រូបថតទាំង១៩បន្ទាប់ ដែលគួរត្រូវបានគេទុកយូរមក ហើយ

តើអ្នកចាំទេអារម្មណ៍នៅពេលម្តាយ អ្នកសម្រេចចិត្តបង្ហាញរូបថតគ្រួសារ ដល់ភ្ញៀវហើយយកអាល់ប៊ុមគ្រួសារចេញ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.