ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៨

ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេលាបមុខរបស់នាងនៅពេលនាងទទួលបានទឹកដ៏បរិសុទ្ធចាក់លើនាងដោយមិត្តរបស់

នាងដើម្បីរំលឹកដល់ការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅជាយក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃអាទិត្យទី 22 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 ។ ត្រូវបានគេជឿថានាំមកនូវសំណាងល្អ។

រូបភាពទី 1 ខាងលើ

រូបភាពទី 2

ត្រង់ទឹកម៉ាស៊ីនបាញ់តាមដងផ្លូវ

រូបភាពទី 3

កូននេនបានប្រោះទឹក អោយមហាជនមានសេចក្តីសុខ

រូបភាពទី 4

ព្រះសង្ឃបានប្រោះទឹក អោយមហាជនមានសេចក្តីសុខ

រូបភាពទី 5

លេងជៈទឹកនៅតាមដងផ្លូវ

 

Check Also

រូបថតទាំង១៩បន្ទាប់ ដែលគួរត្រូវបានគេទុកយូរមក ហើយ

តើអ្នកចាំទេអារម្មណ៍នៅពេលម្តាយ អ្នកសម្រេចចិត្តបង្ហាញរូបថតគ្រួសារ ដល់ភ្ញៀវហើយយកអាល់ប៊ុមគ្រួសារចេញ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.