ប្រជាជនមកពីគ្រួសារ ក្រីក្រត្រូវបានគេសួរថា តើមានអ្វីដែលពួកគេចាត់ ទុកថាជាវត្ថុប្រណីត

ក្នុងវ័យកុមារភាពយើងធ្លាប់ទទួល យករបស់ជាច្រើន៖ តែងតែមានផ្លែ ឈើនៅក្នុងកន្ត្រកនៅលើតុខូឃីតែង តែត្រូវបានបម្រើជាមួយតែរាល់ព្រឹកហើយសម្លៀកបំពាក់តែងតែអាចជំនួសបាននៅពេលពួកគេអស់កម្លាំង។ នៅពេលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសនៃភាពរុងរឿងពេញលេញមានមនុស្សតិចណាស់ដែលគិតអំពីរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលមនុស្សមានសំណាងតិចអាចចាត់ទុកជាវត្ថុប្រណីត។
1.

© spangelork / Twitter
2.

© alanheathcock / Twitter
3.

© myrandawho / Twitter
4.

© victoriabwrites / Twitter
5.

© BarbaraHaage / Twitter
6.

© sebejer / Twitter
7.

© balibones / Twitter
8.

© Nelba_MG / Twitter
9.

© antoni_rico / Twitter
10.

© KaylaAncrum / Twitter
11.

© Kaitlinthorne / Twitter
12.

© therosebride / Twitter
13.

© Too_Big_To_Fail / Twitter
14.

© dadamstowel / Twitter
15.

© Fontsensitive / Twitter

ប្រភព៖

Check Also

មេរៀន​សំខាន់ៗ​៤​យ៉ាង ដែល​អ្នក ​ត្រូវ​រៀន​ពី​​​លោក Mark ​Zuckerberg​

ក្រុមហ៊ុន Facebook​​ក្លាយ​ជា​បណ្ដាញ​សង្គម​ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ច្រើន​លើសលប់​ ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​នៅ​លើ​ពិភពលោក​។

Leave a Reply

Your email address will not be published.