ប្រទេសទាំង10ដែលសម្បូរ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ ច្រើនជាងគេបំផុតលើ ពិភពលោក

តំបន់មួយអាចនិយាយបានថា ជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក បានគឺរហូត់ទល់តែបានការចុះ បញ្ជីដោយអង្គការយូណេស្កូថាជាតំបន់ដែលមានសារៈសំខាន់នៃវប្បធម៌ ហើយជាស្មាដៃដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើង។ បើគិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ មានតំបន់បេតិកភណ្ឌចំនួន​ ១០៣១កន្លែងដែលត្រូវបានគេដាក់ចូលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក ដែលនៅក្នុងនោះមានតំបន់វប្បធម៌ចំនួន៨០២ តំបន់ធម្មជាតិចំនួន១៩៧ និង៣២ទៀតជាតំបន់ផ្សេងទៀត។ ហើយថ្ងៃនេះយើងនិងក្រលេកមើលបញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេសដែលមានតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក៖

1. ប្រទេសរុស្ស៊ី (១៦ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

2. ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ (តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចំនួន ១៩)

3. ប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេស (តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចំនួន ២៤)

4. ប្រទេសឥណ្ឌា (តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចំនួន ២៦)

5. ប្រទេសម៉ិកស៊ិក (២៧ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

6. ប្រទេសចិន (៣៤ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

7. ប្រទេសបារាំង (៣៧ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

8. ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ (៣៧ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

8. ប្រទេសអេស្ប៉ាញ (៣៩ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

10. ប្រទេសអ៊ីតាលី (៤៧ តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌)

Check Also

មនុស្ស ២០ នាក់ដែល Irony ពិពណ៌នាយ៉ាងល្អ ឥតខ្ចោះពីអ្វីដែលមនុស្ស ពេញវ័យគឺដូច

ក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យគឺក ម្រណាស់ដែលអ្នករំពឹងទុកនៅ ពេលអ្នកនៅក្មេង។ តាមពិតវាពិបាក

Leave a Reply

Your email address will not be published.