ភាពខុសគ្នាយ៉ាងពិត ប្រាកដរវាងអាកប្បកិរិយា អវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមាន ចំពោះជីវិតរស់នៅ

វាជាចំណេះដឹងជាទូទៅដែលមានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមាន។

ប៉ុន្តែខណៈដែលគំនិតនៃការគិតវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយមិនមែនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីរបៀបដែលយើងអាចមានសុទិដ្ឋិនិយមជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរបៀបមើលឃើញល្អនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់។

នោះហើយជាមូលហេតុដែល Report News បានសម្រេចចិត្តរកឃើញភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដរវាងមនុស្សសប្បាយនិងមិនសប្បាយចិត្ត។ នេះគឺជាលក្ខណៈមួយចំនួនដែលមនុស្សវិជ្ជមានធៀបនឹងអ្នកគិតមិនល្អ។

Check Also

អ្នកជំនាញបង្ហើបថា ការធុញទ្រាន់គឺជាគន្លឹះនៃ ទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែង និងរីករាយ

ទំនាក់ទំនងថ្មីគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នា នៃចំណង់ចំណូលចិត្តនិងភាពសប្បាយ រីករាយដែលធ្វើឱ្យអរម៉ូនរបស់

Leave a Reply

Your email address will not be published.