របៀប​នៃ​ការ​សរសេរ​ ពាក្យ​សុំ​លាឈប់​ពី​ការងារ ប្រកប​ដោយ​សុជីវធម៌

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ជួប​ប្រទះ​ជា​មួយ​នឹង​បញ្ហា​នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការងារ ហើយ​ចង់​សុំ​ឈប់​ធ្វើ​ការងារ​នោះ អ្នក​គប្បី​សរសេរ​ពាក្យ​លា​ឈប់​ពី​ការ​ងារ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ ហើយ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ជម្រាប​ដំណឹង​ដល់​ក្រុម​ហ៊ុន​ឲ្យ​បាន​មុន​ពេល​ឈប់​ប្រមាណ​ជា ​​មួយ​អាទិត្យ​មុន​ផង​ដែរ។
ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​ទម្រង់​នៃ​ការ​សរសេរ​ពាក្យ​លាឈប់​ពី​ការ​ងារ ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ប្រកប​ដោយ​សុជីវធម៌ សក្ដិសម​ជា​មនុស្ស​ដែល​គួរ​ឲ្យ​គោរព។

ពាក្យ​សុំលា​ឈប់​ពី​ការងារ
ឈ្មោះ………………
អាស័យ​ដ្ឋាន……
លេខ​ទូរស័ព្ទ………

សូម​គោរព​ចំពោះ លោក/ លោក​ស្រី ជា​ទី​គោរព
ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​ការ​សោក​ស្ដាយ​ណាស់ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​លាឈប់​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន…. ក្នុង​តំណែង​ជា…. ។ ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការងារ​គឺ ថ្ងៃទី… ខែ…… ឆ្នាំ…….។

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ខ្ញុំ​ពិត​ជា​សូម​អរគុណ ចំពោះ​ឱកាស​កន្លង​មក​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ខ្ញុំ ដែល​មាន​ដូច​ជា​ប្រាក់​ខែ​សម​រម្យ, ភាព​កក់ក្ដៅ… និង​បទពិសោធន៍​ ចំពោះ​ការងារ​ទាំង​នេះ។ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​សេចក្ដី​រីក​រាយ​នូវ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ទទួល​បាន​នៅ​ទីនេះ។ សូម​លោក/ លោក​ស្រី មេត្តា​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​ដឹង នូវ​សេចក្ដី​ផ្សេងៗ និង​ផ្ដល់​ការ​អនុញ្ញាត​ តាម​សំណើរ​ទាំង​ឡាយ​របស់​ខ្ញុំ​ផង។

សូម​ទទួល​នូវ​ការ​គោរព​ដ៏​ស្មោះ​អំពី​ខ្ញុំ
… (ហត្ថលេខា)…..

ប្រភព៖ Rose Online Magazine

Check Also

រឿងសាមញ្ញៗទាំង ១០ ដែលស្ត្រីត្រូវបានហាម ឃាត់ពីការធ្វើ ១០០ ឆ្នាំ

ទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ត្រីតែងតែតស៊ូ ដើម្បីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។ កាល ពីជាង ១០០ ឆ្នាំមុនស្ត្រីមិនត្រូវបាន

Leave a Reply

Your email address will not be published.