អ្នកថតរូបម្នាក់បានចាប់យកមន្តអាគមនៃព្រៃដែលមិនជាប់នៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយវាជារឿងពិតនៃជីវិត (២០ រូបភាព)

នៅពេលដែលយើងមើលឃើញពីរ បៀបដែលសត្វត្រូវបានបង្ហាញនៅ ក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ Disney វាហាក់ដូចជាពួកគេរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានភាពទាក់ទាញមិនដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងជីវិតពិត។ ប៉ុន្តែចុះយ៉ាងណាបើកន្លែងវេទមន្តទាំងនេះពិតជាមាន? អ្នកថតរូបជនជាតិហ្វាំងឡង់ Ossi Saarinen បានគ្រប់គ្រងដើម្បីស្វែងរកព្រៃអាថ៌កំបាំងដែលជាកន្លែងដែលសត្វរស់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយរូបភាពមើលទៅដូចជារឿងនិទានជីវិតពិត។
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ប្រភពៈbrightside.me

Check Also

សត្វចិញ្ចឹម ២០+ ដែលម្ចាស់របស់ វាធ្វើខុសយ៉ាងខ្លាំងដោយទុក វាចោល

ប្រសិនបើសត្វចិញ្ចឹមទាំងអស់ស្ងប់ ស្ងាត់និងស្ងប់ស្ងាត់ម្ចាស់របស់ពួកគេនឹង មានសន្តិភាពប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយជីវិត 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share …