​វិធីសាស្ត្រ​ងាយ​ៗ3ចំនុច​ដែល​អ្ន​កជួយ​សន្សំ​លុយបាន​ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

ជីវិតមិនមែនចេះតែដើរតាមគម្រោងរហូតនោះទេ ។ ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលមានអាសន្ន ។ ការសន្សំលុយពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិត ។ តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច ?

1. ចាប់ផ្តើមសន្សំលុយខ្នាតតូច

អ្នកជំនាញផ្នែកលុយតែងតែណែនាំឲ្យសន្សំ ១០% ឬ ១៥% នៃលុយដែលអ្នករកបាន និងមានលុយត្រៀមទុករយៈពេល ២ ទៅ ៣ខែ សម្រាប់ពេលអាសន្ន ។ ប្រសិនជាមិនទាន់មានទម្លាប់សន្សំលុយទេ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ។

2. សន្សំលុយដែលអ្នកពិបាកដក

ប្រសិនជាអ្នកមានបញ្ហាសន្សំលុយ អ្នកអាចដាក់លុយនៅធនាគារនៅពេលដែលអ្នកបើកលុយ ។ ការដែលពិបាកដកលុយ ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយបានដែរ ។

3. សន្សំលុយជាក្រុម

អ្នកសន្សំលុយជាក្រុមបាន ។ ការសន្សំលុយជាក្រុមនឹងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យសន្សំបន្ថែម និងជួយអ្នកមិនឲ្យចំណាយរាល់ពេលអ្នកចង់ដក ។ ដូច្នេះហើយអ្នកគួររកមនុស្សដែលចង់សន្សំលុយដូចគ្នា ។

Check Also

ពិនិត្យមើលថាតើម៉ា ស៊ីន Toyota Prius មានរូបរាងយ៉ាងណា បន្ទាប់ពី 303,000 ម៉ាយ

ម៉ាស៊ីន​ Prius នេះ​ត្រូវ​បាន​ គេ​ធ្វេសប្រហែស​ ប៉ុន្តែ​វា​ នៅ​មាន​ជីវិត​ និង​ទាត់​ Share on Facebook Tweet Follow us Share Share …

Leave a Reply

Your email address will not be published.