3ចំណុចបញ្ជាក់ថាមនុស្ស មានសង្សារច្រើនជា មនុស្សចរិតក្មេងមិន ទាន់ចេះគិត

មនុស្សមានសង្សារច្រើនជា មនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាច និយាយបានថាមិនទាន់ចេះ គិតច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះ មនុស្សបែបនោះមិនអាចរើសមនុស្សតែម្នាក់ច្បាស់លាស់ចូលទៅក្នុងជីវិតគេនោះទេ ។ តោះមកអានពី ចំណុចមនុស្សមានសង្សារច្រើនជាមនុស្សចរិតក្មេងមិនទាន់ចេះចេះគិត ៖

1.ជាមនុស្សមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្ត
អាចនិយាយបានថាគេជាមនុស្សមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តនោះទេដោយសារតែ គេមនុស្សដើរតែទាក់ទងអ្នកនេះអ្នកនោះជាច្រើនអ្នកនៅពេលដែលគេចាប់ផ្តើមសេពគប់គេជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយ ធ្វើឱ្យគេច្របូកច្របល់មិនដឹងជាត្រូវយកមួយណាមកក្នុងជីវិតនោះទេ ព្រោះតែច្រើនពេកពិបាកនិងសម្រេចចិត្ត ហើយពេលខ្លះទៀតគឹមនុស្សបែបនេះមិនសស់មនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ក្បែរខ្លួននោះទេ ព្រោះតែជាមនុស្សសាវាពេក ។

2.មិនទាន់ចង់គិតរឿងថ្ងៃអនាគត
ធម្មតាមនុស្សបែបនេះចូលចិត្តសប្បាយច្រើនណាស់មិនទាន់ចង់គិតគូររឿងអនាគតច្បាស់លាស់ជាមួយអ្នកណាទេ ព្រោះគេខ្លាចថាជាប់ដៃជាប់ជើងរបស់គេ ធ្វើឱ្យគ្មានសេរីភាព ។

3.ជាមនុស្សដែលមិនចេះគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដ៏ទៃ
គេអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដ៏ទៃនោះទេព្រោះគេតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងមនុស្សដែលគេប្រាប់ស្រលាញ់ជារឿយៗហើយធ្វើឱ្យគេគ្រប់គ្នាឈឺចាប់ មិនយល់ពីអ្នកដ៏ទៃយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯង ៕

Check Also

វិធីសាស្រ្តក្នុងកាចិញ្ចឹម​ត្រី​ក្រាញ់ ជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅ​ក្នុង​ថង់ ​ប្លា​ស្ទិ​ច​

វិធីចិញ្ចឹម​ត្រី​ក្រាញ់​ក្នុង​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ច ​ចិញ្ចឹម​បែបលក្ខណៈគ្រួសារ រឺប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏បាន

Leave a Reply

Your email address will not be published.